Posts

Maksud Nama Adam Gholib

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Gholib adalah Pemenang

Maksud Nama Adam Jabir, Jabr

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Jabir, Jabr adalah Pemberi kemudahan, penghibur

Maksud Nama Adam Gholi

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Gholi adalah Mahal, sesuatu yg bernilai tinggi

Maksud Nama Adam Izzul Islam

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Izzul Islam adalah Kemuliaan Islam

Maksud Nama Adam Ghoits

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Ghoits adalah Hujan

Maksud Nama Adam Izzul Haq

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Izzul Haq adalah Kemuliaan yang haq, sebenar-benarnya kemuliaan

Maksud Nama Adam Ghazlan

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Ghazlan adalah Tenunan

Maksud Nama Adam Izzudin, Izzuddin

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Izzudin, Izzuddin adalah Kemuliaan agama

Maksud Nama Adam Ghaus, Ghauts

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Ghaus, Ghauts adalah Pertolongan

Maksud Nama Adam Iyad

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Iyad adalah Sokongan, kekuatan, gunung yang sukar didaki

Maksud Nama Adam Gadi

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Gadi adalah keberuntunganku

Maksud Nama Adam Fathul Islam

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Fathul Islam adalah Pembuka, kejayaan Islam

Maksud Nama Adam Farhat, Farhun

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Farhat, Farhun adalah Kegembiraan

Maksud Nama Adam Faraj

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Faraj adalah Kelonggaran, pelepasan

Maksud Nama Adam Faisal, Faishal

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Faisal, Faishal adalah Penyelesaian, pemisah antara hak dan batil

Maksud Nama Adam Fadholi

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Fadholi adalah Kelebihan ? keutamaan

Maksud Nama Adam Fa'izin

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Fa'izin adalah Orang2 sukses

Maksud Nama Adam Fa'iz

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Fa'iz adalah Berjaya, menang

Maksud Nama Adam Fa'id

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Fa'id adalah Tetap, berhasil, istimewa, sungguh2

Maksud Nama Adam Dzul Rahman

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dzul Rahman adalah Yang Maha Pemurah

Maksud Nama Adam Dzul Fahmi

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dzul Fahmi adalah Punya kefahaman

Maksud Nama Adam Dzikro

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dzikro adalah Pengajaran, peringatan

Maksud Nama Adam Dzatil'imad

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dzatil'imad adalah Yang punya bangunan2 tinggi

Maksud Nama Adam Dzalkifli, Dzulkifli

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dzalkifli, Dzulkifli adalah Yang punya kesanggupan

Maksud Nama Adam Dzakka '

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dzakka ' adalah Cerdik

Maksud Nama Adam Din Syamsudin

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Din Syamsudin adalah Matahari agama

Maksud Nama Adam Dika Azhari

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dika Azhari adalah Ayam jago, bunga

Maksud Nama Adam Dhukhom

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhukhom adalah Gemuk

Maksud Nama Adam Dhu'un

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhu'un adalah Cahaya terang

Maksud Nama Adam Dhowi

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhowi adalah Bersinar

Maksud Nama Adam Dhori'un

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhori'un adalah Orang2 yg merendahkan diri, tunduk

Maksud Nama Adam Dhomrah

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhomrah adalah Nama sahabat nabi Muhammad SAW

Maksud Nama Adam Dhomiri Fadhil

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhomiri Fadhil adalah Hati nurani, yg utama

Maksud Nama Adam Dhomir

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhomir adalah Hati nurani

Maksud Nama Adam Dhomin

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhomin adalah Penjamin

Maksud Nama Adam Dhoifullah

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhoifullah adalah Tetamu Allah

Maksud Nama Adam Dhoif

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhoif adalah Tetamu

Maksud Nama Adam Dhobith

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhobith adalah Cermat, kuat, hakim

Maksud Nama Adam Dhiya'ur Rahman

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhiya'ur Rahman adalah Cahaya Yang Maha Pemurah

Maksud Nama Adam Dhiya 'Uddin

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhiya 'Uddin adalah Cahaya agama

Maksud Nama Adam Dhiya '

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dhiya ' adalah Cahaya, sinar

Maksud Nama Adam Dasuqi

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Dasuqi adalah Keindahanku, cahayaku

Maksud Nama Adam Darwisy

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Darwisy adalah Warak

Maksud Nama Adam Da'in

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Da'in adalah Da'i, penyeru, pemanggil

Maksud Nama Adam Da'im

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Da'im adalah Kekal abadi

Maksud Nama Adam Bustani

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Bustani adalah Tamanku

Maksud Nama Adam Bayiyuddin

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Bayiyuddin adalah Sinaran agama

Maksud Nama Adam Basyirun

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Basyirun adalah Yang melihat

Maksud Nama Adam Basyir

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Basyir adalah Penyampai berita gembira

Maksud Nama Adam Barra

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Barra adalah Yang bersih

Maksud Nama Adam Bariz

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Bariz adalah Menonjol

Maksud Nama Adam Baghawi

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Baghawi adalah Nisbah

Maksud Nama Adam Badruz Zaman

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Badruz Zaman adalah Bulan purnama bagi jaman

Maksud Nama Adam Badrut Taman

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Badrut Taman adalah Bulan purnama yg sempurna

Maksud Nama Adam Badrut Tamam

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Badrut Tamam adalah Bulan purnama

Maksud Nama Adam Badi '

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Badi ' adalah Indah

Maksud Nama Adam Baahi, Baha

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Baahi, Baha adalah Termegah, terhebat

Maksud Nama Adam Baadi, Badi

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Baadi, Badi adalah Istimewa

Maksud Nama Adam Azam

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Azam adalah Keazaman

Maksud Nama Adam Awwam

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Awwam adalah Perenang

Maksud Nama Adam An-Nasa'i

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama An-Nasa'i adalah Imam perawi hadist

Maksud Nama Adam Awwal

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Awwal adalah Pandai mentakwil

Maksud Nama Adam An'am

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama An'am adalah Yang diberi nikmat

Maksud Nama Adam Ataullah, Athallah

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Ataullah, Athallah adalah Karunia Allah

Maksud Nama Adam Amkrun

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Amkrun adalah Orang-orang berkuasa

Maksud Nama Adam Ata

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Ata adalah Pemberian, hadiah

Maksud Nama Adam Amar

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Amar adalah Yang ramai zuriat

Maksud Nama Adam Asyraaf

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Asyraaf adalah Yang mulia, Asyraf

Maksud Nama Adam Altaf, Althaf

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Altaf, Althaf adalah Baik hati, lemah lembut, lebih lembut

Maksud Nama Adam Asy'ar

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Asy'ar adalah Perasa, jiwa halus

Maksud Nama Adam Alma '

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Alma ' adalah Yang bergemerlapan

Maksud Nama Adam As'ad

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama As'ad adalah Yang berbahagia

Maksud Nama Adam Aiyub

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Aiyub adalah Nama nabi

Maksud Nama Adam Afdhol

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Afdhol adalah Lebih Utama, terbaik

Maksud Nama Adam Adwa'

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Adwa' adalah Cahaya

Maksud Nama Adam Adlan

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Adlan adalah Keadilan

Maksud Nama Adam Abdul Qadir, Abdul Qayyum

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Abdul Qadir, Abdul Qayyum adalah Hamba Allah yang Berkuasa

Maksud Nama Adam Abdul Mun'im

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Abdul Mun'im adalah Hamba Allah yang Memberi Nikmat

Maksud Nama Adam Abdul Mu'ati

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Abdul Mu'ati adalah Hamba Allah yang Memberi

Maksud Nama Adam Abdul haiy

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Abdul haiy adalah Hamba Allah yang Hidup

Maksud Nama Adam Azzan

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Azzan adalah Nama orang Dahulu

Maksud Nama Adam Azzam

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Azzam adalah kebulatan tekad, ziarah / emas

Maksud Nama Adam Azmi

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Azmi adalah Cita-citaku, tekadku, keteguhan hati

Maksud Nama Adam Aun

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Aun adalah Bantuan, pertolongan

Maksud Nama Adam Atiq

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Atiq adalah Ka'bah, yang dimerdekakan

Maksud Nama Adam Atik

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Atik adalah Pemurah, yang murni

Maksud Nama Adam Athif

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Athif adalah Belas kasih

Maksud Nama Adam Ashim

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Ashim adalah Menjauhi maksiat

Maksud Nama Adam Ariq

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Ariq adalah Baik budi, mulia asalnya, bijaksana

Maksud Nama Adam Arif

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Arif adalah Yang bijak, mengetahui, terpelajar, sholih, berwibawa

Maksud Nama Adam Aqil

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Aqil adalah Yang baik budi, bijaksana, dapat dipercayai, pintar

Maksud Nama Adam Aqib

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Aqib adalah Balasan yang baik

Maksud Nama Qaleef

"Maksud Nama Qaleef adalah Nama ""Qaleef"" atau ""Khalif"" (dalam variasi ejaan) berasal dari bahasa Arab. Nama ini memiliki makna yang signifikan dalam bahasa Arab dan dalam konteks Islam. Makna nama ini berkaitan dengan konsep kepemimpinan, penerus, atau khalifah. Khalifah atau Khalifah (خليفة) dalam bahasa Arab berarti ""pengganti"" atau ""pemimpin yang menjadi penerus."" Secara historis, dalam Islam, kata ini digunakan untuk merujuk kepada penerus Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Muslim. Khalifah dianggap sebagai pemimpin politik dan spiritual yang bertanggung jawab atas panduan dan keadilan di masyarakat."

Maksud Nama Shazwani

"Maksud Nama Shazwani adalah Nama ""Syazwani"" adalah nama yang umumnya digunakan di kalangan masyarakat Melayu dan Muslim. Meskipun makna nama dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan budaya, ada beberapa kemungkinan makna yang sering dihubungkan dengan nama ini. Secara umum, ""Syazwani"" dapat diartikan sebagai ""kecantikan"" atau ""yang indah."" Nama ini mungkin juga memiliki konotasi positif lain terkait dengan sifat atau karakteristik yang dianggap indah atau elok. secara umum, nama ""Syazwani"" dan ""Shazwani"" memiliki kesamaan dalam suara dan dapat dianggap memiliki makna yang serupa. Kedua nama ini mungkin berasal dari akar kata yang sama, dan meskipun variasi pengejaan bisa terjadi, mereka biasanya dihubungkan dengan konsep kecantikan atau keindahan."

Maksud Nama Syamilah

"Maksud Nama Syamilah adalah Nama ""Syamilah"" adalah nama perempuan yang berasal dari bahasa Arab. Nama ini memiliki akar kata dari kata dasar ""ش م ل"" (sh-m-l) yang berhubungan dengan makna yang mencakup konsep keutuhan, kelengkapan, atau keseluruhan. Meskipun nama-nama dalam bahasa Arab seringkali dipilih lebih karena suara yang indah daripada makna yang spesifik, ""Syamilah"" bisa diartikan secara umum sebagai ""yang utuh"" atau ""yang lengkap"". Pemilihan nama dan interpretasi maknanya dapat bervariasi tergantung pada preferensi keluarga atau budaya di mana nama tersebut digunakan."

Maksud Nama Norbaiti

Maksud Nama Norbaiti adalah Dalam bahasa Arab, kata "بيت" (bait) memiliki arti "rumah" atau "tempat tinggal." Jadi, jika dihubungkan dengan nama "Norbaiti," "baiti" dapat diartikan sebagai "rumahku" atau "tempat tinggalku," tergantung pada konteks penggunaannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa "Norbaiti" sendiri tidak umum dalam bahasa Arab, dan jika memiliki makna atau konotasi khusus, itu mungkin berasal dari budaya atau bahasa tertentu.

Maksud Nama Adam Alim

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Alim adalah Berilmu

Maksud Nama Adam Ali

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Ali adalah Yang mulia, tinggi kedudukannya

Maksud Nama Adam Alauddin

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Alauddin adalah Ketinggian agama, kemuliaan agama
Nama yang sedang dicari pengguna lain:
Sitemap:
Sitemap 1 , Sitemap 2