Posts

Maksud Nama Siti Zarin

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zarin adalah Keemasan

Maksud Nama Siti Rahilah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Rahilah adalah Perjalanan, pelancong

Maksud Nama Siti Jumah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jumah adalah Jumaat

Maksud Nama Siti Diyana

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Diyana adalah Agama

Maksud Nama Siti Aamina

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Aamina adalah Dapat dipercaya, aman

Maksud Nama Siti Zara

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zara adalah Puteri, bunga yang cantik

Maksud Nama Siti Rahifah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Rahifah adalah Tipis

Maksud Nama Siti Juhara

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Juhara adalah Perhiasan

Maksud Nama Siti Diya

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Diya adalah Terang, cahaya

Maksud Nama Siti Aamily

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Aamily adalah Yang melakukan (perkara yang betul)

Maksud Nama Siti Zanirah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zanirah adalah Kecil dan Lembut, Tali

Maksud Nama Siti Rahidah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Rahidah adalah Lembut

Maksud Nama Siti Juhairah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Juhairah adalah Nyaring, lantang

Maksud Nama Siti Dini

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dini adalah Agamaku

Maksud Nama Siti Aamilah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Aamilah adalah Yang melakukan (perkara yang betul)

Maksud Nama Siti Zalfa

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zalfa adalah Kulit mutiara

Maksud Nama Siti Rahadatul

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Rahadatul adalah Kemakmuran

Maksud Nama Siti Juhainah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Juhainah adalah Taman, kebun

Maksud Nama Siti Dinar

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dinar adalah Wang emas

Maksud Nama Siti Aamal

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Aamal adalah Harapan-harapan

Maksud Nama Siti Zakiyah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zakiyah adalah Tumbuh dengan baik, Bersih

Maksud Nama Siti Raghad

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Raghad adalah Nyaman, kenyamanan

Maksud Nama Siti Juani

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Juani adalah Sinaranku

Maksud Nama Siti Dinah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dinah adalah Ketaatan, adat

Maksud Nama Siti Aaliya

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Aaliya adalah Yang mulia, tinggi kedudukannya

Maksud Nama Siti Zakhruf

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zakhruf adalah Emas, Keindahan sesuatu

Maksud Nama Siti Rafilah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Rafilah adalah Anggun, mewah

Maksud Nama Siti Johara

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Johara adalah Perhiasan

Maksud Nama Siti Dina

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dina adalah Keagamaan

Maksud Nama Siti Aaira

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Aaira adalah Mulia, dihormati

Maksud Nama Siti Zaitun

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zaitun adalah Buah Zaitun

Maksud Nama Siti Rafifah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Rafifah adalah Berakhlak baik

Maksud Nama Siti Jinan

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jinan adalah Surga-surga

Maksud Nama Siti Dianah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dianah adalah Agama

Maksud Nama Siti Aafiyah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Aafiyah adalah Sihat, selamat

Maksud Nama Siti Zainab

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zainab adalah Putri Rasulullah SAW, pokok yang indah dan wangi

Maksud Nama Siti Rafidah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Rafidah adalah Papan atap, pemberi pertolongan

Maksud Nama Siti Jihan

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jihan adalah Nama tokoh wanita, Kemegahan

Maksud Nama Siti Dian

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dian adalah Cahaya

Maksud Nama Siti Aabidah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Aabidah adalah Tekun beribadah

Maksud Nama Siti Zaina

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zaina adalah Cantik

Maksud Nama Siti Rafiaah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Rafiaah adalah Tinggi darjatnya

Maksud Nama Siti Jidah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jidah adalah Kemewahan

Maksud Nama Siti Diaamah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Diaamah adalah Tiang, pilar

Maksud Nama Siti Zarinah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zarinah adalah Nama wanita dahulu

Maksud Nama Siti Zaidah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zaidah adalah Suatu kelebihan

Maksud Nama Siti Rafanda

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Rafanda adalah Makmur, kaya, senang, beruntung

Maksud Nama Siti Jazilah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jazilah adalah Ketinggian/bijak bercakap, petah berkata-kata

Maksud Nama Siti Dhuhwah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dhuhwah adalah Waktu Dhuha

Maksud Nama Siti Zalfa, Zalfa '

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zalfa, Zalfa ' adalah Kulit mutiara

Maksud Nama Siti Zahsy

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zahsy adalah Nama seorang perempuan ahli syurga (Zaenab Al Zahsy)

Maksud Nama Siti Radwa

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Radwa adalah Kesukaan, kepuasan

Maksud Nama Siti Jazeera

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jazeera adalah Sebuah pulau

Maksud Nama Siti Dhuha

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dhuha adalah Waktu Dhuha

Maksud Nama Siti Za'irah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Za'irah adalah Berkunjung

Maksud Nama Siti Zahrah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zahrah adalah Bunga, cantik, bintang

Maksud Nama Siti Radhwa

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Radhwa adalah A mountain in Medina

Maksud Nama Siti Jayyana

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jayyana adalah Kekuatan

Maksud Nama Siti Dhiya

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dhiya adalah Cahaya, sinar

Maksud Nama Siti Za'imah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Za'imah adalah Pemimpin

Maksud Nama Siti Zahra

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zahra adalah Bunga

Maksud Nama Siti Radhiyah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Radhiyah adalah Yang redha

Maksud Nama Siti Jawhara

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jawhara adalah Mutiara

Maksud Nama Siti Dhia

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dhia adalah Sinaran

Maksud Nama Siti Zaidah, Za'idah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zaidah, Za'idah adalah Suatu kelebihan

Maksud Nama Siti Zahiyah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zahiyah adalah Elok

Maksud Nama Siti Radeyah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Radeyah adalah Kesukaan, kepuasan

Maksud Nama Siti Jauzah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jauzah adalah Kenari

Maksud Nama Siti Dhaniyah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dhaniyah adalah Yang bertambah, yang bermutu

Maksud Nama Siti Zahra, Zahrah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zahra, Zahrah adalah Bunga

Maksud Nama Siti Zahirah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zahirah adalah Berkilau

Maksud Nama Siti Rabihah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Rabihah adalah Tanah yg tinggi

Maksud Nama Siti Jauza

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jauza adalah Nama bintang

Maksud Nama Siti Dhamrah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dhamrah adalah Nama sahabat nabi Muhammad SAW

Maksud Nama Siti Za'amah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Za'amah adalah Kekuasaan

Maksud Nama Siti Zahira

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zahira adalah Berkilau

Maksud Nama Siti Rabiah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Rabiah adalah Yang keempat

Maksud Nama Siti Jauharah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jauharah adalah Batu permata

Maksud Nama Siti Dhamirah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dhamirah adalah Jiwa

Maksud Nama Siti Yusra, Yusriyah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Yusra, Yusriyah adalah mudah

Maksud Nama Siti Zahidah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zahidah adalah Rendah hati, tidak rakus dunia

Maksud Nama Siti Rabbiya

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Rabbiya adalah Angin sejuk di musim semi

Maksud Nama Siti Jaudah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jaudah adalah Indah, utama

Maksud Nama Siti Dhamanah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dhamanah adalah Jaminan

Maksud Nama Siti Yumma, Yumna

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Yumma, Yumna adalah Kanan

Maksud Nama Siti Zafrah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zafrah adalah Kemenangan

Maksud Nama Siti Qurratu Ain

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qurratu Ain adalah Sedap dipandang mata

Maksud Nama Siti Jasmina

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jasmina adalah Bunga melati

Maksud Nama Siti Dhaliah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dhaliah adalah Keras dan kuat

Maksud Nama Siti Yani'ah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Yani'ah adalah Matang

Maksud Nama Siti Zafirah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zafirah adalah Yang beruntung; yang menang

Maksud Nama Siti Qubilah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qubilah adalah Kerukunan

Maksud Nama Siti Jasmin

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jasmin adalah Bunga melati

Maksud Nama Siti Dhaifah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dhaifah adalah Tamu

Maksud Nama Siti Yafi'ah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Yafi'ah adalah Yang luhur, dihormati, usia muda, yg tinggi

Maksud Nama Siti Zada

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Zada adalah Keberuntungan

Maksud Nama Siti Qisya

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qisya adalah Hidup dalam keadaan baik. Varian dari Aisha.

Maksud Nama Siti Jannah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Jannah adalah Syurga

Maksud Nama Siti Dhahikah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Dhahikah adalah Yang suka tertawa, batu putih diatas gunung

Maksud Nama Siti Washifah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Washifah adalah Anak atau pelayan perempuan dibawah umur
Nama yang sedang dicari pengguna lain:
Sitemap:
Sitemap 1 , Sitemap 2