Posts

Nama yang berkaitan dengan Pemberian, hadiah

Maksud Nama Hadiyah

Maksud nama Hadiyah adalah Pemberian, hadiah, pemberi petunjuk

Maksud Nama Nur Atiya

Maksud nama Nur adalah Cahaya Maksud nama Atiya adalah Pemberian, hadiah

Maksud Nama Siti Hadiyyah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Hadiyyah adalah Pemberian, hadiah, pemberi petunjuk

Maksud Nama Muhammad Ata

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati Maksud nama Ata adalah Pemberian, hadiah

Maksud Nama Nufail

Maksud nama Nufail adalah Pemberian, hadiah

Maksud Nama Nur Hadiyah

Maksud nama Nur adalah Cahaya Maksud nama Hadiyah adalah Pemberian, hadiah, pemberi petunjuk

Maksud Nama Atiya

Maksud nama Atiya adalah Pemberian, hadiah

Maksud Nama Hadiyyah

Maksud nama Hadiyyah adalah Pemberian, hadiah, pemberi petunjuk

Maksud Nama Nifail

Maksud nama Nifail adalah Pemberian, Hadiah, Kelebihan

Maksud Nama Nur Hadiyyah

Maksud nama Nur adalah Cahaya Maksud nama Hadiyyah adalah Pemberian, hadiah, pemberi petunjuk

Maksud Nama Ahmad Nufail

Maksud nama Ahmad adalah Terpuji Maksud nama Nufail adalah Pemberian, hadiah

Maksud Nama Ahmad Ata

Maksud nama Ahmad adalah Terpuji Maksud nama Ata adalah Pemberian, hadiah

Maksud Nama Muhammad Nufail

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati Maksud nama Nufail adalah Pemberian, hadiah

Maksud Nama Ata

Maksud nama Ata adalah Pemberian, hadiah

Maksud Nama Siti Hadiyah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Hadiyah adalah Pemberian, hadiah, pemberi petunjuk

Maksud Nama Siti Atiya

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Atiya adalah Pemberian, hadiah

Maksud Nama Nufail

Maksud nama Nufail adalah Pemberian, hadiah

Maksud Nama Adam Ata

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Ata adalah Pemberian, hadiah

Maksud Nama Shahrina

Maksud nama Shahrina adalah Nama Shahrina merupakan nama yang berasal dari bahasa Arab. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu ""Shahr"" yang artinya ""bulan"" dan ""Rina"" yang artinya ""pemberian"". Sehingga, arti dari nama Shahrina adalah ""pemberian dari bulan"" atau ""hadiah yang diberikan pada bulan tertentu"". Dalam konteks agama Islam, nama Shahrina juga dikaitkan dengan makna ""orang yang lahir pada bulan suci Ramadan"". Oleh karena itu, nama Shahrina sering dianggap sebagai nama yang baik dan penuh makna untuk diberikan kepada seorang anak perempuan yang lahir pada bulan suci Ramadan atau untuk mengenang momen penting yang terjadi pada bulan tersebut.
Nama yang sedang dicari pengguna lain:
Sitemap:
Sitemap 1 , Sitemap 2