Posts

Nama yang berkaitan dengan

Maksud Nama Adam Afdhol

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Afdhol adalah Lebih Utama, terbaik

Maksud Nama Adam Adwa'

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Adwa' adalah Cahaya

Maksud Nama Adam Adlan

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Adlan adalah Keadilan

Maksud Nama Adam Abdul Qadir, Abdul Qayyum

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Abdul Qadir, Abdul Qayyum adalah Hamba Allah yang Berkuasa

Maksud Nama Adam Abdul Mun'im

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Abdul Mun'im adalah Hamba Allah yang Memberi Nikmat

Maksud Nama Adam Abdul Mu'ati

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Abdul Mu'ati adalah Hamba Allah yang Memberi

Maksud Nama Adam Abdul haiy

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Abdul haiy adalah Hamba Allah yang Hidup

Maksud Nama Adam Azzan

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Azzan adalah Nama orang Dahulu

Maksud Nama Adam Azzam

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Azzam adalah kebulatan tekad, ziarah / emas

Maksud Nama Adam Azmi

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Azmi adalah Cita-citaku, tekadku, keteguhan hati

Maksud Nama Adam Aun

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Aun adalah Bantuan, pertolongan

Maksud Nama Adam Atiq

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Atiq adalah Ka'bah, yang dimerdekakan

Maksud Nama Adam Atik

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Atik adalah Pemurah, yang murni

Maksud Nama Adam Athif

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Athif adalah Belas kasih

Maksud Nama Adam Ashim

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Ashim adalah Menjauhi maksiat

Maksud Nama Adam Ariq

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Ariq adalah Baik budi, mulia asalnya, bijaksana

Maksud Nama Adam Arif

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Arif adalah Yang bijak, mengetahui, terpelajar, sholih, berwibawa

Maksud Nama Adam Aqil

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Aqil adalah Yang baik budi, bijaksana, dapat dipercayai, pintar

Maksud Nama Adam Aqib

Maksud nama Adam adalah Nama nabi, ikutan, teladan Maksud nama Aqib adalah Balasan yang baik

Maksud Nama Qaleef

"Maksud Nama Qaleef adalah Nama ""Qaleef"" atau ""Khalif"" (dalam variasi ejaan) berasal dari bahasa Arab. Nama ini memiliki makna yang signifikan dalam bahasa Arab dan dalam konteks Islam. Makna nama ini berkaitan dengan konsep kepemimpinan, penerus, atau khalifah. Khalifah atau Khalifah (خليفة) dalam bahasa Arab berarti ""pengganti"" atau ""pemimpin yang menjadi penerus."" Secara historis, dalam Islam, kata ini digunakan untuk merujuk kepada penerus Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Muslim. Khalifah dianggap sebagai pemimpin politik dan spiritual yang bertanggung jawab atas panduan dan keadilan di masyarakat."
Nama yang sedang dicari pengguna lain:
Sitemap:
Sitemap 1 , Sitemap 2