Posts

Nama yang berkaitan dengan

Maksud Nama Qaleef

"Maksud Nama Qaleef adalah Nama ""Qaleef"" atau ""Khalif"" (dalam variasi ejaan) berasal dari bahasa Arab. Nama ini memiliki makna yang signifikan dalam bahasa Arab dan dalam konteks Islam. Makna nama ini berkaitan dengan konsep kepemimpinan, penerus, atau khalifah. Khalifah atau Khalifah (خليفة) dalam bahasa Arab berarti ""pengganti"" atau ""pemimpin yang menjadi penerus."" Secara historis, dalam Islam, kata ini digunakan untuk merujuk kepada penerus Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Muslim. Khalifah dianggap sebagai pemimpin politik dan spiritual yang bertanggung jawab atas panduan dan keadilan di masyarakat."

Maksud Nama Siti Qurratu Ain

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qurratu Ain adalah Sedap dipandang mata

Maksud Nama Siti Qubilah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qubilah adalah Kerukunan

Maksud Nama Siti Qisya

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qisya adalah Hidup dalam keadaan baik. Varian dari Aisha.

Maksud Nama Siti Qistina

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qistina adalah Keadilan

Maksud Nama Siti Qismah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qismah adalah Bahagian, nasib

Maksud Nama Siti Qimah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qimah adalah Harga sesuatu, kadarnya

Maksud Nama Siti Qiladah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qiladah adalah Kalung, perhiasan

Maksud Nama Siti Qiblah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qiblah adalah Arah solat

Maksud Nama Siti Qatrunnada

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qatrunnada adalah Titisan embun

Maksud Nama Siti Qasrina

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qasrina adalah Istana

Maksud Nama Siti Qasamah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qasamah adalah Keindahan dan kecantikan

Maksud Nama Siti Qarirah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qarirah adalah Pandangan yg sejuk

Maksud Nama Siti Qaribah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qaribah adalah Dekat

Maksud Nama Siti Qariah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qariah adalah Pembaca

Maksud Nama Siti Qanitah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qanitah adalah Taat, berbakti, shlat lama berdiri

Maksud Nama Siti Qaniah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qaniah adalah Merasa puas dan rela

Maksud Nama Siti Qamarul

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qamarul adalah Bulan

Maksud Nama Siti Qamariyah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qamariyah adalah Berdasarkan bulan

Maksud Nama Siti Qamar

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qamar adalah Bulan

Maksud Nama Siti Qaisarah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qaisarah adalah Permaisuri

Maksud Nama Siti Qaisara

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qaisara adalah Permaisuri

Maksud Nama Siti Qairina

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qairina adalah Kebaikan

Maksud Nama Siti Qaireen

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qaireen adalah Kebaikan

Maksud Nama Siti Qaidah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qaidah adalah Pemimpin

Maksud Nama Siti Qurratu'ain

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qurratu'ain adalah Sedap dipandang mata

Maksud Nama Siti Qosamah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qosamah adalah Keindahan dan kecantikan

Maksud Nama Siti Qorirah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qorirah adalah Pandangan yang sejuk

Maksud Nama Siti Qoribah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qoribah adalah Dekat

Maksud Nama Siti Qoriah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qoriah adalah Pembaca

Maksud Nama Siti Qonitah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qonitah adalah Taat, Berbakti, Shalat lama berdiri

Maksud Nama Siti Qoni'ah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qoni'ah adalah Merasa puas dan rela

Maksud Nama Siti Qomariah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qomariah adalah Melalui bulan

Maksud Nama Siti Qomar

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qomar adalah Bulan

Maksud Nama Siti Qoidah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qoidah adalah Pemimpin

Maksud Nama Siti Qithmir

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qithmir adalah Kulit ari

Maksud Nama Siti Qa'niah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qa'niah adalah Merasa puas dan rela

Maksud Nama Siti Qa'mah

Maksud nama Siti adalah Gelaran bagi perempuan Maksud nama Qa'mah adalah Berdiri, tegak

Maksud Nama Qurratul

Maksud Nama Qurratul adalah Nama Qurratul berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti yang sangat indah dan positif. Qurratul berasal dari kata ""qurratu'ain"" yang secara harfiah berarti ""penyejuk mata"". Dalam konteks Islam, nama Qurratul sering diartikan sebagai ""penyejuk hati"" atau ""kebahagiaan"". Arti ini berkaitan dengan makna harfiah dari kata ""qurratu'ain"", di mana mata dianggap sebagai jendela hati dan penyejuk hati dapat membawa kebahagiaan dan ketenangan. Nama Qurratul sering dipilih oleh orang tua Muslim untuk anak perempuan mereka sebagai harapan bahwa sang anak dapat membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Nama Qurratul juga sering disebutkan dalam literatur dan doa-doa Islam sebagai simbol kebaikan, keindahan, dan kedamaian.
Nama yang sedang dicari pengguna lain:
Sitemap:
Sitemap 1 , Sitemap 2