Maksud Nama S

senarai maksud nama mulai huruf S

Nama
Maksud
Lelaki
Perempuan
Sa'aadatkemewahan, kebahagiaan*
Sa'adbahagia*
Sa'adahkebahagiaan*
Saadi @ Sa'dikebahagiaanku*
Saadiahkebahagiaan*
Sa'aduddinagama yang membahagiakan, kebahagiaan agama*
Saalimsejahtera, selamat*
Saarahselimut, tudung, nama isteri Nabi Ibrahim dan ibu Nabi Ishaq*
Saarrahyang riang gembira*
Sa'atarimulia, berani*
Sabahsinaran pagi*
Sabahahberseri, cantik*
Sabahatkecantikan, yang anggun**
Sabahiketua, pejuang*
Sabarkesabaran*
Sabariahkesabaran*
Sabhahcantik*
Sabhicahayaku*
Sabihahyang cantik, berseri*
Sabikahpenambang emas*
Sabiljalan, orang yang berbuat baik*
Sabilahjalan, cara*
Sabiqyang terkedepan, yang terkemuka, yang mendahului*
Sabiryang sabar*
Sabirahpenyabar*
Sabityang baik, pemurah, tentera yang syahid*
Sabqi @ Sabkipendahuluanku, keutamaanku*
Sabranyang sabar*
Sabrikesabaranku*
Sabrinakesabaran*
Saburpenyabar
Sadadkelurusan, ketepatan*
Sadahketua, ikutan*
Sa'dankebahagiaan*
Sadarahkemajuan, kepimpinan*
Sadarikemajuanku, kepimpinanku*
Sadatketua, pemimpin*
Sadeedyang berkaitan*
Sadeehuddinkecantikan agama*
Sadidyang lurus, yang tepat*
Sadidahjitu, tepat sasaran*
Sadiduddinkelurusan agama*
Sadikyang benar*
Sadiqyang berkata benar*
Sadiqahikhlas, yang benar*
Sadirahtumpuan*
Sadiybaik hati, yang berbudi*
Sadruddinpemimpin agama*
Sa'dullahkebahagiaan Allah*
Sa'dunkebahagiaan*
Sa'dunkebahagiaan*
Saeedkegembiraan*
Safasuci, jelas, jernih, tenang*
Safarazdihormati*
Safawatikemurnianku*
Safeesahabat ikhlas*
Safeerahwakil*
Saffakebersihan, kemurnian*
Saffiyallahpilihan Allah*
Safibersih, murni*
Safiahyang bersih, yang ikhlas*
Safirwakil, duta besar*
Safirahkalung leher, duta*
Safiuddinkesucian agama*
Safiyyang bersih dan jujur, sahabat yang ikhlas*
Safiyyahyang tidak menyusahkan, tenang, teman baik*
Safrakekuningan, emas*
Safraa'emas, kekuningan emas*
Safuhahpemaaf, yang mulia*
Safurakeemasan*
Safurahnama isteri nabi Musa*
Safwahyang bersih, yang terbaik*
Safwahkebersihan, keikhlasan*
Safwanbersih, ikhlas*
Safwanahmurni, yang bersih*
Safwatkebersihan, keikhlasan*
Sagheerahyang kecil*
Saghirpenurut*
Sahalyang mudah, yang senang*
Sahiramemikat hati*
Sahirahyang berjaga, tanah yang subur*
Sahlalembut, fasih, licin*
Sahlahyang menyenangkan*
Sahlanmudah, senang*
Sahlikemudahanku, kesenanganku*
Sahnonkehalusan*
Saibyang betul, tepat*
Saibahyang betul*
Said @ Sa'idkebahagiaan*
Saidahpemimpin*
Sa'idahyang berbahagia*
Sa'idun @ Saidunyang berbahagia*
Saifpedang*
Saifuddinpedang agama*
Saiful Islampedang Islam*
Saifullahpedang Allah*
Saihahyang berpuasa, yang beribadat, pelancong*
Saimahyang berpuasa*
Saiyidahpemimpin, ketua*
Sajiahtenang*
Sajidyang bersujud, orang yang sujud*
Sajidahyang bersujud kepada Allah*
Sajinahaliran air dari bukit*
Sakankeberkatan, rahmat, ketenangan*
Sakanikeberkatanku, rahmatku, ketenanganku*
Sakeenahketenangan*
Sakhawikemurahan hati*
Sakinahketenangan*
Salaahtenang, aman*
Salaamkesejahteraan*
Salahiahkesesuaian, kelayakan, persediaan*
Salahuddinkebaikan agama*
Salamkesejahteraan*
Salamahkesejahteraan**
Salamatkesejahteraan*
Saleemlembut, sempurna, sihat*
Saleemahsejahtera, yang selamat*
Salipenghibur*
Saliahpenghibur*
Salibahkuat, tangkas*
Salihyang baik*
Salihahyang baik, yang layak*
Salihanyang baik*
Salihinyang baik*
Salimyang sejahteran, yang selamat, terkawal*
Salimahsejahtera, yang selamat*
Salimankesejahteraan*
Salimisejahtera*
Salmasejahtera*
Salmanyang sejahtera, yang selamat*
Salwapenghibur, madu lebah*
Salwahkemewahan, hiburan*
Salwatihiburan hati*
Samaanyang patuh*
Sam'aanpendengaran*
Samadserba baik*
Samahpemurah, dermawan*
Samahahkemaafan, kebaikan hati, murah hati, berfikiran luas*
Samahatkemaafan, kebaikan hati*
Sameerpencerita*
Sameeuddinpendengar agama*
Samhanamurah hati, berfikiran luas*
Samiyang tinggi, yang mulia*
Samiahyang tinggi, yang mulia*
Samiahyang tinggi, mulia*
Samihpemaaf, baik hati*
Samihahpemaaf, pemurah*
Saminahyang berharga*
Samirrakan mesra, penghibur*
Samirahteman berbual mesra*
Sam'ounpendengaran*
Samrahitam manis*
Samraa'yang hitam manis*
Samranpertolongan*
Sanasinaran, ketinggian*
Sanaa'sinaran, ketinggian*
Sanadsandaran, tempat bergantung*
Saniahyang bersinar, yang mulia*
Sanimyang tinggi darjat*
Saniy @ Sanniymulia, tinggi kedudukan*
Sarahnama isteri Nabi Ibrahim dan ibu Nabi Ishaq*
Sarahahketerangan, kejelasan, terus terang*
Saramahketegasan*
Sarayaistana*
Sarhankeberanian (singa), kemudahan*
Sariahtiang bendera*
Sarihahyang jelas, berterus-terang*
Sarimahtegas, keazaman*
Sariyyang pemurah lagi mulia*
Sariyahpemurah, yang bermaruah*
Sariyanyang pemurah, mulia*
Sa'tariyang mulia dan berani*
Satiryang menutupi sesuatu*
Sattarmenutup cela, aib*
Saud @ Sa'udyang bahagia*
Saudahkeriangan*
Sa'udahkeriangan, kebahagiaan, nama isteri Rasulullah S.A.W.*
Saufiahli tasawuf, kebersihan*
Sawanipemelihara*
Sayfiyyyang berkaitan pedang*
Sayiddiketuaku*
Sayyafyang memegang pedang*
Sayyidketua, pemimpin*
Seifpedang*
Shaaheenketurunan berdarjat*
Shaahidyang bersaksi*
Shaakiryang berterima kasih*
Shabirpenyabar*
Shadiqyang jujur*
Shafeemerayu, memohon*
Shafiqlembut*
Shafiqahyang belas kasihan, penyayang*
Shafysuci, bersih*
Shaheenburung*
Shaheerterkenal*
Shaheerahyang masyhur*
Shahidahsaksi, mati syahid*
Shahirahtanah yang subur*
Shakirahyang berterima kasih, bersyukur*
Shalihyang soleh*
Shameemwangian*
Shameemuddinwangian agama*
Shamellengkap, sempurna*
Sharafkehormatan*
Sharafatkemuliaan*
Shareefdisegani, dihormati*
Sharfuddinpenghormatan agama*
Sharifjujur, mulia*
Sharifahyang dihormati*
Shazwanharum kasturi*
Shiblinama penulis dan ilmuwan tersohor*
Shiddiqamat jujur*
Shifapenyembuh*
Shihabnyalaan*
Siddiqyang membenarkan*
Siddiqahjujur, amanah, yang bercakap benar*
Sidqikebenaranku*
Silmikedamaianku*
Silminadamai*
Simalambang keindahan, tanda, gaya**
Simaa'lambang kehidupan*
Simiyaa' @ Simia'tanda, keindahan**
Sinwankembar*
Siraajuddin @ Sirajudinpelita agama*
Sirajpelita, matahari*
Sirajipelitaku*
Sirhanberani, singa*
Sirinnama seorang Tabi'ie*
Sobhanwajah berseri*
Sohaibnama tentera yang syahid*
Somimisejati*
Sorfinabersih*
Sorhanaistana*
Su'adyang berbahagia*
Suaidahkebahagiaan*
Su'aidikebahagiaanku*
Subhatinadoa*
Subhisubuhku*
Sufiahli tasawuf*
Sufyannama sahabat Nabi, debu tanah yang diterbangkan angin*
Suhaibnama sahabat, putih kemerahan*
Suhaidlembut, tampan*
Su'haidahkebahagiaan*
Suhailsenang, mudah, memudahkan*
Suhailaperiang, peramah*
Suhailahmudah, yang senang*
Suhailikemudahanku*
Suhaimikehitaman*
Suhairyang awas, yang berjaga*
Suknakediaman*
Sulaimyang sejahtera*
Sulaimannama Nabi, yang sejahtera*
Sulaimikesejahteraanku*
Sulhikedamaianku*
Sulhidarbersenjata*
Sulwanketenteraman, kelegaan, hiburan*
Sulwanahiburan hati*
Sulwanihiburan hati*
Sumiyahnama wanita pertama yang syahid dalam Islam*
Sumsumanyang lemah lembut*
Sururikegembiraanku*
Susanipokok bunga*
Suwadirahsiaku*
Sya'banbulan Syaban*
Syabilbintang, yang besar dalam kesenangan*
Syabiyahmuda remaja*
Syablanipenyayang*
Syabrahpemberian, kurnia*
Syaddadyang perkasa*
Syadiyahberadab, berilmu*
Syadnipokok bunga*
Syafaahpertolongan, pembelaan*
Syafa'atpembelaan, pertolongan*
Syafawatipenawarku*
Syafiyang menyembuhkan*
Syafiahpenawar, ubat, yang memadai*
Syafi'iepembelaku*
Syafiqpenyayang*
Syafiqahyang belas kasihan, penyayang*
Syahabuddinbintang agama*
Syahamahkemuliaan, kebijaksanaan, keberanian, cerdik**
Syahdahmadu lebah*
Syahdinamadu lebah*
Syahidahsaksi, mati syahid*
Syahintiang neraca*
Syahindahtaqwa, warak, mulia*
Syahiryang masyhur*
Syahirahtermasyhur*
Syahiranyang terkenal*
Syahmahhati yang murni*
Syahmimulia, bijak, berani*
Syahminacerdik*
Syahraindua bulan*
Syahriahbulan*
Syahzananipermaisuri*
Syaidapembinaan*
Syaimayang ada tahi lalat, nama kakak susuan Rasululllah S.A.W.*
Syaimahpeneliti, pengawas*
Sya'irpenyair*
Sya'irahpenyair*
Syakirpengenang budi, yang bersyukur*
Syakirahyang bersyukur*
Syakkarbanyak bersyukur*
Syakkurbanyak bersyukur*
Syalabiahyang cantik, tangkas*
Syamillengkap, menyeluruh*
Syamilahlengkap*
Syamimkeharuman, yang tinggi*
Syamimiyang berbau harum*
Syaminikeharuman yang tinggi*
Syamisahcerah, terang*
Syamlinarakaman*
Syamsimatahariku*
Syamsiahmatahari*
Syamsinamatahari*
Syamsirpedang*
Syamsuddinmatahari agama*
Syamsulbahrimatahari lautan*
Syamsuzzamanmatahari masa*
Syaqiqahsaudara kandung*
Syarafkemuliaan*
Syarafahkemuliaan*
Syarafanakemuliaan*
Syarafatharga diri, maruah*
Syarafuddinkemuliaan agama, yang mulia agamanya*
Syarahkeindahan, kecantikan*
Syarifyang mulia*
Syarifahkemuliaan*
Syarifuddinkemuliaan agama*
Syarqawinisbah kepada timur*
Syasyaberseri-seri*
Syatbitinggi dan cantik*
Syathibi @ Syatibinama ulama terkemuka, yang cantik*
Syaukatkekuatan*
Syauqikerinduanku*
Syauqinarindu*
Syaurahcantik*
Syawalbulan Syawal*
Syazakeharuman*
Syazanakecergasan*
Syazanikecergasanku*
Syazilahnama tempat*
Syaziyahharum, wangi*
Syazwanseharum kasturi**
Syazwanabau kasturi*
Syazwanikeharumanku*
Syazwikeharumanku*
Syazwinapemberian*
Syiblianak singa*
Syibrabau kasturi*
Syibrahpemberian*
Syibripemberianku*
Syihabbintang, cahaya api*
Syihabuddinbintang agama*
Syimahperibadi, tabiat*
Syimiryang bertekad, pemurah, yang berpengalaman*
Syuaibnama Nabi*
Syu'bahnama sahabat, cawangan, cabang*
Syuhaidahmadu lebah*
Syuhrahkemasyhuran*
Syukanikekuatanku*
Syukrankesyukuran*
Syukrikesyukuranku*
Syukrinakesyukuran*
Syukurkesyukuran*
Syurahbilnama sahabat*
Syuraihkelegaan, kelapangan, keterangan*
Syuwarikecantikanku, perhiasanku, gayaku*
(8678)

carian nama:

maksud nama shahrul . makna safiyyah dalam islam . maksud nama safiyyah . maksud nama syazwani . maksud nama syafiq . makna safiyyah . makna saufi . MAKSUD NAMA SAUFI . maksud nama suhaimi . makna nama shahrul .

Comments

 1. apa..nama muhamad shahrul ikmal

 2. nor haleeka says:

  apa maksud syafiq safwan

 3. tolong cari nama ibu saya “samsidah”

 4. maksud nama nur syarafina airissya
  nur syafrina
  nur syafarina

 5. maksud nama Nur Syafiqah

 6. Apa maksud nama syafizul daniel

 7. maksud nama sakina

  • Sakina (Indian) bermaksud sahabat yang dikasihi/disayangi.

   Kalau dalam Arabic, ejaan yang rasanya lebih tepat ialah Sakinah (iaitu yang ada H di akhirannya). Variasi ejaan lain Sakiinah, Sakeenah, Sakeena, Sakiena, Sakeina, Sakyna, Sakeyna atau Sakeana.

Speak Your Mind

*