Maksud Nama S

senarai maksud nama mulai huruf S

Nama
Maksud
Lelaki
Perempuan
Sa'aadatkemewahan, kebahagiaan*
Sa'adbahagia*
Sa'adahkebahagiaan*
Saadi @ Sa'dikebahagiaanku*
Saadiahkebahagiaan*
Sa'aduddinagama yang membahagiakan, kebahagiaan agama*
Saalimsejahtera, selamat*
Saarahselimut, tudung, nama isteri Nabi Ibrahim dan ibu Nabi Ishaq*
Saarrahyang riang gembira*
Sa'atarimulia, berani*
Sabahsinaran pagi*
Sabahahberseri, cantik*
Sabahatkecantikan, yang anggun**
Sabahiketua, pejuang*
Sabarkesabaran*
Sabariahkesabaran*
Sabhahcantik*
Sabhicahayaku*
Sabihahyang cantik, berseri*
Sabikahpenambang emas*
Sabiljalan, orang yang berbuat baik*
Sabilahjalan, cara*
Sabiqyang terkedepan, yang terkemuka, yang mendahului*
Sabiryang sabar*
Sabirahpenyabar*
Sabityang baik, pemurah, tentera yang syahid*
Sabqi @ Sabkipendahuluanku, keutamaanku*
Sabranyang sabar*
Sabrikesabaranku*
Sabrinakesabaran*
Saburpenyabar
Sadadkelurusan, ketepatan*
Sadahketua, ikutan*
Sa'dankebahagiaan*
Sadarahkemajuan, kepimpinan*
Sadarikemajuanku, kepimpinanku*
Sadatketua, pemimpin*
Sadeedyang berkaitan*
Sadeehuddinkecantikan agama*
Sadidyang lurus, yang tepat*
Sadidahjitu, tepat sasaran*
Sadiduddinkelurusan agama*
Sadikyang benar*
Sadiqyang berkata benar*
Sadiqahikhlas, yang benar*
Sadirahtumpuan*
Sadiybaik hati, yang berbudi*
Sadruddinpemimpin agama*
Sa'dullahkebahagiaan Allah*
Sa'dunkebahagiaan*
Sa'dunkebahagiaan*
Saeedkegembiraan*
Safasuci, jelas, jernih, tenang*
Safarazdihormati*
Safawatikemurnianku*
Safeesahabat ikhlas*
Safeerahwakil*
Saffakebersihan, kemurnian*
Saffiyallahpilihan Allah*
Safibersih, murni*
Safiahyang bersih, yang ikhlas*
Safirwakil, duta besar*
Safirahkalung leher, duta*
Safiuddinkesucian agama*
Safiyyang bersih dan jujur, sahabat yang ikhlas*
Safiyyahyang tidak menyusahkan, tenang, teman baik*
Safrakekuningan, emas*
Safraa'emas, kekuningan emas*
Safuhahpemaaf, yang mulia*
Safurakeemasan*
Safurahnama isteri nabi Musa*
Safwahyang bersih, yang terbaik*
Safwahkebersihan, keikhlasan*
Safwanbersih, ikhlas*
Safwanahmurni, yang bersih*
Safwatkebersihan, keikhlasan*
Sagheerahyang kecil*
Saghirpenurut*
Sahalyang mudah, yang senang*
Sahiramemikat hati*
Sahirahyang berjaga, tanah yang subur*
Sahlalembut, fasih, licin*
Sahlahyang menyenangkan*
Sahlanmudah, senang*
Sahlikemudahanku, kesenanganku*
Sahnonkehalusan*
Saibyang betul, tepat*
Saibahyang betul*
Said @ Sa'idkebahagiaan*
Saidahpemimpin*
Sa'idahyang berbahagia*
Sa'idun @ Saidunyang berbahagia*
Saifpedang*
Saifuddinpedang agama*
Saiful Islampedang Islam*
Saifullahpedang Allah*
Saihahyang berpuasa, yang beribadat, pelancong*
Saimahyang berpuasa*
Saiyidahpemimpin, ketua*
Sajiahtenang*
Sajidyang bersujud, orang yang sujud*
Sajidahyang bersujud kepada Allah*
Sajinahaliran air dari bukit*
Sakankeberkatan, rahmat, ketenangan*
Sakanikeberkatanku, rahmatku, ketenanganku*
Sakeenahketenangan*
Sakhawikemurahan hati*
Sakinahketenangan*
Salaahtenang, aman*
Salaamkesejahteraan*
Salahiahkesesuaian, kelayakan, persediaan*
Salahuddinkebaikan agama*
Salamkesejahteraan*
Salamahkesejahteraan**
Salamatkesejahteraan*
Saleemlembut, sempurna, sihat*
Saleemahsejahtera, yang selamat*
Salipenghibur*
Saliahpenghibur*
Salibahkuat, tangkas*
Salihyang baik*
Salihahyang baik, yang layak*
Salihanyang baik*
Salihinyang baik*
Salimyang sejahteran, yang selamat, terkawal*
Salimahsejahtera, yang selamat*
Salimankesejahteraan*
Salimisejahtera*
Salmasejahtera*
Salmanyang sejahtera, yang selamat*
Salwapenghibur, madu lebah*
Salwahkemewahan, hiburan*
Salwatihiburan hati*
Samaanyang patuh*
Sam'aanpendengaran*
Samadserba baik*
Samahpemurah, dermawan*
Samahahkemaafan, kebaikan hati, murah hati, berfikiran luas*
Samahatkemaafan, kebaikan hati*
Sameerpencerita*
Sameeuddinpendengar agama*
Samhanamurah hati, berfikiran luas*
Samiyang tinggi, yang mulia*
Samiahyang tinggi, yang mulia*
Samiahyang tinggi, mulia*
Samihpemaaf, baik hati*
Samihahpemaaf, pemurah*
Saminahyang berharga*
Samirrakan mesra, penghibur*
Samirahteman berbual mesra*
Sam'ounpendengaran*
Samrahitam manis*
Samraa'yang hitam manis*
Samranpertolongan*
Sanasinaran, ketinggian*
Sanaa'sinaran, ketinggian*
Sanadsandaran, tempat bergantung*
Saniahyang bersinar, yang mulia*
Sanimyang tinggi darjat*
Saniy @ Sanniymulia, tinggi kedudukan*
Sarahnama isteri Nabi Ibrahim dan ibu Nabi Ishaq*
Sarahahketerangan, kejelasan, terus terang*
Saramahketegasan*
Sarayaistana*
Sarhankeberanian (singa), kemudahan*
Sariahtiang bendera*
Sarihahyang jelas, berterus-terang*
Sarimahtegas, keazaman*
Sariyyang pemurah lagi mulia*
Sariyahpemurah, yang bermaruah*
Sariyanyang pemurah, mulia*
Sa'tariyang mulia dan berani*
Satiryang menutupi sesuatu*
Sattarmenutup cela, aib*
Saud @ Sa'udyang bahagia*
Saudahkeriangan*
Sa'udahkeriangan, kebahagiaan, nama isteri Rasulullah S.A.W.*
Saufiahli tasawuf, kebersihan*
Sawanipemelihara*
Sayfiyyyang berkaitan pedang*
Sayiddiketuaku*
Sayyafyang memegang pedang*
Sayyidketua, pemimpin*
Seifpedang*
Shaaheenketurunan berdarjat*
Shaahidyang bersaksi*
Shaakiryang berterima kasih*
Shabirpenyabar*
Shadiqyang jujur*
Shafeemerayu, memohon*
Shafiqlembut*
Shafiqahyang belas kasihan, penyayang*
Shafysuci, bersih*
Shaheenburung*
Shaheerterkenal*
Shaheerahyang masyhur*
Shahidahsaksi, mati syahid*
Shahirahtanah yang subur*
Shakirahyang berterima kasih, bersyukur*
Shalihyang soleh*
Shameemwangian*
Shameemuddinwangian agama*
Shamellengkap, sempurna*
Sharafkehormatan*
Sharafatkemuliaan*
Shareefdisegani, dihormati*
Sharfuddinpenghormatan agama*
Sharifjujur, mulia*
Sharifahyang dihormati*
Shazwanharum kasturi*
Shiblinama penulis dan ilmuwan tersohor*
Shiddiqamat jujur*
Shifapenyembuh*
Shihabnyalaan*
Siddiqyang membenarkan*
Siddiqahjujur, amanah, yang bercakap benar*
Sidqikebenaranku*
Silmikedamaianku*
Silminadamai*
Simalambang keindahan, tanda, gaya**
Simaa'lambang kehidupan*
Simiyaa' @ Simia'tanda, keindahan**
Sinwankembar*
Siraajuddin @ Sirajudinpelita agama*
Sirajpelita, matahari*
Sirajipelitaku*
Sirhanberani, singa*
Sirinnama seorang Tabi'ie*
Sobhanwajah berseri*
Sohaibnama tentera yang syahid*
Somimisejati*
Sorfinabersih*
Sorhanaistana*
Su'adyang berbahagia*
Suaidahkebahagiaan*
Su'aidikebahagiaanku*
Subhatinadoa*
Subhisubuhku*
Sufiahli tasawuf*
Sufyannama sahabat Nabi, debu tanah yang diterbangkan angin*
Suhaibnama sahabat, putih kemerahan*
Suhaidlembut, tampan*
Su'haidahkebahagiaan*
Suhailsenang, mudah, memudahkan*
Suhailaperiang, peramah*
Suhailahmudah, yang senang*
Suhailikemudahanku*
Suhaimikehitaman*
Suhairyang awas, yang berjaga*
Suknakediaman*
Sulaimyang sejahtera*
Sulaimannama Nabi, yang sejahtera*
Sulaimikesejahteraanku*
Sulhikedamaianku*
Sulhidarbersenjata*
Sulwanketenteraman, kelegaan, hiburan*
Sulwanahiburan hati*
Sulwanihiburan hati*
Sumiyahnama wanita pertama yang syahid dalam Islam*
Sumsumanyang lemah lembut*
Sururikegembiraanku*
Susanipokok bunga*
Suwadirahsiaku*
Sya'banbulan Syaban*
Syabilbintang, yang besar dalam kesenangan*
Syabiyahmuda remaja*
Syablanipenyayang*
Syabrahpemberian, kurnia*
Syaddadyang perkasa*
Syadiyahberadab, berilmu*
Syadnipokok bunga*
Syafaahpertolongan, pembelaan*
Syafa'atpembelaan, pertolongan*
Syafawatipenawarku*
Syafiyang menyembuhkan*
Syafiahpenawar, ubat, yang memadai*
Syafi'iepembelaku*
Syafiqpenyayang*
Syafiqahyang belas kasihan, penyayang*
Syahabuddinbintang agama*
Syahamahkemuliaan, kebijaksanaan, keberanian, cerdik**
Syahdahmadu lebah*
Syahdinamadu lebah*
Syahidahsaksi, mati syahid*
Syahintiang neraca*
Syahindahtaqwa, warak, mulia*
Syahiryang masyhur*
Syahirahtermasyhur*
Syahiranyang terkenal*
Syahmahhati yang murni*
Syahmimulia, bijak, berani*
Syahminacerdik*
Syahraindua bulan*
Syahriahbulan*
Syahzananipermaisuri*
Syaidapembinaan*
Syaimayang ada tahi lalat, nama kakak susuan Rasululllah S.A.W.*
Syaimahpeneliti, pengawas*
Sya'irpenyair*
Sya'irahpenyair*
Syakirpengenang budi, yang bersyukur*
Syakirahyang bersyukur*
Syakkarbanyak bersyukur*
Syakkurbanyak bersyukur*
Syalabiahyang cantik, tangkas*
Syamillengkap, menyeluruh*
Syamilahlengkap*
Syamimkeharuman, yang tinggi*
Syamimiyang berbau harum*
Syaminikeharuman yang tinggi*
Syamisahcerah, terang*
Syamlinarakaman*
Syamsimatahariku*
Syamsiahmatahari*
Syamsinamatahari*
Syamsirpedang*
Syamsuddinmatahari agama*
Syamsulbahrimatahari lautan*
Syamsuzzamanmatahari masa*
Syaqiqahsaudara kandung*
Syarafkemuliaan*
Syarafahkemuliaan*
Syarafanakemuliaan*
Syarafatharga diri, maruah*
Syarafuddinkemuliaan agama, yang mulia agamanya*
Syarahkeindahan, kecantikan*
Syarifyang mulia*
Syarifahkemuliaan*
Syarifuddinkemuliaan agama*
Syarqawinisbah kepada timur*
Syasyaberseri-seri*
Syatbitinggi dan cantik*
Syathibi @ Syatibinama ulama terkemuka, yang cantik*
Syaukatkekuatan*
Syauqikerinduanku*
Syauqinarindu*
Syaurahcantik*
Syawalbulan Syawal*
Syazakeharuman*
Syazanakecergasan*
Syazanikecergasanku*
Syazilahnama tempat*
Syaziyahharum, wangi*
Syazwanseharum kasturi**
Syazwanabau kasturi*
Syazwanikeharumanku*
Syazwikeharumanku*
Syazwinapemberian*
Syiblianak singa*
Syibrabau kasturi*
Syibrahpemberian*
Syibripemberianku*
Syihabbintang, cahaya api*
Syihabuddinbintang agama*
Syimahperibadi, tabiat*
Syimiryang bertekad, pemurah, yang berpengalaman*
Syuaibnama Nabi*
Syu'bahnama sahabat, cawangan, cabang*
Syuhaidahmadu lebah*
Syuhrahkemasyhuran*
Syukanikekuatanku*
Syukrankesyukuran*
Syukrikesyukuranku*
Syukrinakesyukuran*
Syukurkesyukuran*
Syurahbilnama sahabat*
Syuraihkelegaan, kelapangan, keterangan*
Syuwarikecantikanku, perhiasanku, gayaku*
(25448)

carian nama:

maksud nama shahrul . MAKSUD NAMA SAUFI . maksud nama safiyyah . makna safiyyah dalam islam . maksud nama syazwani . makna saufi . maksud nama syafiqah . maksud shahrul . maksud nama syafiq . maksud nama safiyyah dalam islam .
m4s0n501

Comments

  • admin says

   Sakina (Indian) bermaksud sahabat yang dikasihi/disayangi.

   Kalau dalam Arabic, ejaan yang rasanya lebih tepat ialah Sakinah (iaitu yang ada H di akhirannya). Variasi ejaan lain Sakiinah, Sakeenah, Sakeena, Sakiena, Sakeina, Sakyna, Sakeyna atau Sakeana.

  • admin says

   Salam Ziana. Ini apa yang dapat saya perolehi…

   Nursahmira: seperti yang ramai dah maklum Nur bermaksud cahaya. Sahmira pula tak dijumpai apa maksudnya. Mungkin sekali tak membawa apa-apa maksud. Tetapi nama yang paling hampir ialah Sahmir yang membawa erti teman yang menghiburkan.

   Shazrin: tidak ada maksud yang ditemui.

   Shahzan: tidak ada maksud yang ditemui dalam bahasa Arab. Sekadar makluman tambahan, dalam bahasa Parsi, Shah bererti Raja; manakala Zan pula bermaksud wanita.

   Izrin: tiada maksud nama yang ditemui.

   Sama-sama Ziana.

 1. Ramizah says

  Apa makna nama :-
  1. Ramizah
  2. Mohd Taufik
  3. Nursyafiqah
  4. Nursyabilah
  5. Muhammad Syairie
  6. Nursyazrena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>